สำนักงบประมาณกลาโหม
(OFFICE OF DEFENCE BUDGET)

เวลา :

ฐานข้อมูลการจัดซื้อวัสดุอาภรณ์ภัณฑ์ จำนวน 14 รายการ
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

ลำดับ รายการวัสดุอาภรณ์ภัณฑ์ ปีงบประมาณ
พ.ศ.
ราคาต่ำสุด
ต่อหน่วย
เอกสารอ้างอิง
1 กระบังหน้าหมวกช่อชัยพฤกษ์ นายทหารสัญญาบัตร (นายพล) ทบ. 2564 1,100.00 download
2 สายกระบี่ นายทหารสัญญาบัตรชาย (ทร.) 2564 600.00 download
3 เครื่องหมายยศติดคอเสื้อ นายทหารสัญญาบัตรชาย ทอ. (ชั้นยศ น.ท.) 2564 150.00 download
4 สายรัดคางทอง นายทหารสัญญาบัตรชาย (ทร.) 2564 120.00 download
5 สายรัดคางทอง นายทหารสัญญาบัตรชาย (ทอ.) 2564 120.00 download
6 สายรัดคางทอง นายทหารสัญญาบัตรชาย (ทบ.) 2564 120.00 download
7 อินทรธนูและเครื่องหมายยศพร้อม (พ.ต.) นายทหารสัญญาบัตร 2564 800.00 download
8 อินทรธนูและเครื่องหมายยศพร้อม (พ.ท.) นายทหารสัญญาบัตร 2564 900.00 download
9 อินทรธนูและเครื่องหมายยศพร้อม (พ.อ.) นายทหารสัญญาบัตร 2564 1,000.00 download
10 อินทรธนูและเครื่องหมายยศพร้อม (พล.ต.) นายทหารสัญญาบัตร 2564 5,000.00 download
11 อินทรธนูและเครื่องหมายยศพร้อม (พล.อ.) วปร. นายทหารสัญญาบัตร 2564 6,000.00 download
12 อินทรธนูและเครื่องหมายยศพร้อม (ร.อ.) นายทหารสัญญาบัตร 2564 500.00 download
13 อินทรธนูและเครื่องหมายยศพร้อม พล.อ.ต. (วปร.) 2564 5,800.00 download
14 กระบังหน้าหมวกช่อชัยพฤกษ์ พล.อ.ต. 2564 1,350.00 download
 
*** พบปัญหาการใช้งานเบื้องต้น กรุณากด CTRL-F5 หรือ SHIFT-F5 เพื่อรีเฟรชหน้าเว็บนี้ ***
Copyright © แผนกหลักการและระเบียบ กองการพัสดุสำนักงบประมาณกลาโหม